Ekonomifakta

Befolkningsökning, Burlöv

Burlövs kommun

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har 19 844 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 47:e högsta i landet med 2,8 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats