Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Bräcke

Bräcke kommun

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 099 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 16:e lägsta i landet med 11,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats