Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Bräcke

Bräcke kommun

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 099 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 11:e högsta i landet med 6,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats