Ekonomifakta

Befolkningsökning, Bräcke

Bräcke kommun

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 099 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 71:a lägsta i landet med −1,3 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats