Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Botkyrka

Botkyrka kommun

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har 95 592 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 14:e lägsta i landet med 44 393 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats