Ekonomifakta

Skattesats, Botkyrka

Botkyrka kommun

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har 95 592 invånare. Kommunalskatten är 32,53 procent 2024.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Skattesats

Källa: SCB

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.

Kommunens webbplats