Ekonomifakta

Invånare i kommunen, Botkyrka

Botkyrka kommun

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och har 95 592 invånare. Värdet för invånare i kommunen är det 24:e högsta i landet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Invånare i kommunen

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats