Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Borlänge

Borlänge kommun

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 51 735 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 80:e högsta i landet med 75 165 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats