Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Borlänge

Borlänge kommun

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 51 735 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 50 359 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats