Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Borlänge

Borlänge kommun

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 51 735 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 43:e lägsta i landet med 78,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats