Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Borgholm

Borgholms kommun

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har 10 748 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 22:a högsta i landet med 13,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats