Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Borgholm

Borgholms kommun

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har 10 748 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 700 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats