Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Borgholm

Borgholms kommun

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har 10 748 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 91:a högsta i landet med 5,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats