Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Borgholm

Borgholms kommun

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har 10 748 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81,6 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats