Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Bollnäs

Bollnäs kommun

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har 26 414 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 998 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats