Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Bollnäs

Bollnäs kommun

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har 26 414 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 26:e högsta i landet med 6,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats