Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Bollnäs

Bollnäs kommun

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har 26 414 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 79,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats