Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Bollebygd

Bollebygds kommun

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 733 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 47:e högsta i landet med 54 203 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats