Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Bollebygd

Bollebygds kommun

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 733 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det femte högsta i landet med 88 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats