Ekonomifakta

Befolkningsökning, Bollebygd

Bollebygds kommun

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 733 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 62:a högsta i landet med 2 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats