Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Boden

Bodens kommun

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har 27 943 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 32:a högsta i landet med 55 191 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats