Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Boden

Bodens kommun

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har 27 943 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 72:a högsta i landet med 5,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats