Ekonomifakta

Andel företagare, Boden

Bodens kommun

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har 27 943 invånare. Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel företagare

Källa: SCB (BAS)

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.

Kommunens webbplats