Ekonomifakta

Andel högutbildade, Boden

Bodens kommun

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har 27 943 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 83:e högsta i landet med 24,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats