Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Bjuv

Bjuvs kommun

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har 15 968 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 14:e högsta i landet med 14,3 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats