Ekonomifakta

Statsbidrag och utjämning till kommunen, Bjuv

Bjuvs kommun

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har 15 968 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är nära genomsnittet med 22 791 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Statsbidrag och utjämning till kommunen

Källa: SCB

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.

Kommunens webbplats