Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Bjuv

Bjuvs kommun

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har 15 968 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det sjunde lägsta i landet med 42 495 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats