Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Bjurholm

Bjurholms kommun

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har 2 348 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det nionde högsta i landet med 14,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats