Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Bjurholm

Bjurholms kommun

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har 2 348 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 998 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats