Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Bjurholm

Bjurholms kommun

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har 2 348 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 95:e lägsta i landet med 4,4 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats