Ekonomifakta

Andel företagare, Bjurholm

Bjurholms kommun

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har 2 348 invånare. Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel företagare

Källa: SCB (BAS)

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.

Kommunens webbplats