Ekonomifakta

Befolkningsökning, Bjurholm

Bjurholms kommun

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har 2 348 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 55:e lägsta i landet med −1,6 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats