Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Berg

Bergs kommun

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 140 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 30:e lägsta i landet med 45 378 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats