Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Berg

Bergs kommun

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 140 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 84,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats