Ekonomifakta

Skattesats, Berg

Bergs kommun

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 140 invånare. Kommunalskatten är 34,22 procent 2024.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Skattesats

Källa: SCB

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.

Kommunens webbplats