Ekonomifakta

Befolkningsökning, Berg

Bergs kommun

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 140 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med 0,3 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats