Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Båstad

Båstads kommun

Båstads kommun ligger i Skåne län och har 15 912 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 50 732 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats