Ekonomifakta

Befolkningsökning, Båstad

Båstads kommun

Båstads kommun ligger i Skåne län och har 15 912 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 38:e högsta i landet med 3,2 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats