Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Avesta

Avesta kommun

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har 22 753 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 79,6 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats