Ekonomifakta

Andel högutbildade, Avesta

Avesta kommun

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har 22 753 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 63:e lägsta i landet med 15,6 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats