Ekonomifakta

Andel högutbildade, Åstorp

Åstorps kommun

Åstorps kommun ligger i Skåne län och har 16 458 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 36:e lägsta i landet med 14,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats