Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Arvika

Arvika kommun

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har 25 682 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 63:e högsta i landet med 5,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats