Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Arvika

Arvika kommun

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har 25 682 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 82,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats