Ekonomifakta

Skattesats, Arvika

Arvika kommun

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har 25 682 invånare. Kommunalskatten är 33,43 procent 2024.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Skattesats

Källa: SCB

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.

Kommunens webbplats