Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Årjäng

Årjängs kommun

Årjängs kommun ligger i Värmlands län och har 9 893 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det sjätte lägsta i landet med 10,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats