Ekonomifakta

Andel högutbildade, Årjäng

Årjängs kommun

Årjängs kommun ligger i Värmlands län och har 9 893 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 20:e lägsta i landet med 13,6 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats