Ekonomifakta

Andel företagare, Åre

Åre kommun

Åre kommun ligger i Jämtlands län och har 12 464 invånare. Kommunen utmärker sig med hög företagsamhet och har den tredje högsta andelen företagare i landet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel företagare

Källa: SCB (BAS)

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.

Kommunens webbplats