Ekonomifakta

Befolkningsökning, Åre

Åre kommun

Åre kommun ligger i Jämtlands län och har 12 464 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 35:e högsta i landet med 3,4 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats