Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Arboga

Arboga kommun

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har 14 002 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 70 997 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats