Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Arboga

Arboga kommun

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har 14 002 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 92:a lägsta i landet med 4,4 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats